ghidul angajatului temporar

Alegerea agentului de muncă temporară
 • Informații privind locuri de muncă temporară pot fi găsite pe site-urile de recrutare online și pe site-urile membrilor ARAMT. Informații financiare privind agenții economici sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la http://www.mfinante.ro/ pjuridice.html?pagina=domenii
Contractul de muncă temporară

Conform dispozițiilor art. 14 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.938/2004, agentul de muncă temporară încheie cu salariatul un contract de muncă temporară, în scris, care trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 93 din Legea nr. 53/2003, după cum urmează:

 • a) datele de identificare a părților;
 • b) misiunea de muncă temporară pentru care a fost angajat salariatul temporar, atunci când contractul de muncă temporară se încheie pe durata unei singure misiuni de muncă temporară;
 • c) tipul de activitate pentru care este angajat salariatul temporar, atunci când contractul de muncă temporară se încheie pentru mai multe misiuni de muncă temporară;
 • d) identitatea și sediul utilizatorului;
 • e) locul executării misiunii de muncă temporară sau posibilitatea ca salariatul temporar să-și desfășoare activitatea, succesiv, la diverși utilizatori;
 • f) pregătirea profesională și abilitățile salariatului temporar;
 • g) data de la care contractul de muncă temporară urmează să-și producă efectele;
 • h) durata misiunii de muncă temporară și condițiile în care aceasta poate fi prelungită;
 • i) condițiile concrete în care urmează să se desfășoare munca în cadrul misiunii de muncă temporară, respectiv riscurile specifice postului;
 • j) concediul de odihnă la care salariatul temporar are dreptul;
 • k) eventuala perioadă de probă, stabilită în condițiile legii;
 • l) condiții de acordare a preavizului;
 • m) drepturile salariale și modalitățile de remunerare a salariatului temporar, precum și periodicitatea plății;
 • n) durata normală a muncii;
 • o) informatiile necesare în cazul în care salariatul temporar urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003;
 • p) clauze privind încetarea raporturilor de muncă din inițiativa agentului de muncă temporară, la sesizarea utilizatorului.
Informații oferite de agentul de muncă temporară
 • - De ce apelează utilizatorul la un angajat temporar ?
 • - Care sunt condițiile de muncă oferite de utilizator ?
 • - Dacă misiunea se desfășoară într-un alt oraș sau într-o altă țară, AMT-ul trebuie să vă explice care sunt diferențele climatice, sociale, culturale sau de alt gen, după caz, față de localitatea de rezidență anterioară misiunii.
 • - Calificarea profesională reclamată de poziția pe care sunteți angajat(ă)
 • - Caracteristicile particulare ale postului, dacă este cazul
 • - Daca postul dvs figurează pe lista posturilor de risc în organigrama companiei utilizatorului
 • - Care sunt echipamentele de protecție care vă sunt puse la dispoziție, acolo unde este cazul
 • - Care sunt mijloacele si persoanele de contact pentru cazul în care aveți probleme/dificultăți de adaptare la locul de muncă/ conflicte de orice natură la locul de muncă/întrebări despre drepturile și obligațiile dvs.
 • - Care sunt termenii specifici ai asigurării medicale de care beneficiați pe toată durata contractului
Perioada de probă

Prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de probă pentru realizarea misiunii, a cărei durată nu poate fi mai mare de[8]: 2 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egală cu o lună; 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni; 15 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni; 20 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni; 30 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului de muncă temporară mai mare de 6 luni.

Durata contractului de muncă temporară

Termenul misiunii temporare inițiale nu poate depăși 24 luni, potrivit art.89 alin.(1) din Codul Muncii dar poate fi prelungit cu perioade succesive, până la 36 de luni, prin act adițional la contractul de muncă temporară.